THÔNG TIN CÔNG TY 

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DOSIN
www.doshin.co
Ngày thành lập Ngày 12 Tháng 4 Năm 2010
Địa chỉ Osaka,Yao-city,Minamihonmachi7-5-27 2 Kai
Điện thoại:072-943-3351
FAX:072-943-3361
E-Mail:doshinjp@gmail.com
Vốn điều lệ 7.000.000 Yên
Ngân hàng giao dịch Ngân hàng Osaka Shinkin Chi nhánh Yao
Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản
Ngân hàng Sumitomo Mitsui
Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ
Giám Đốc Maeoka Keiko
Lĩnh vực kinh doanh/th> 1. Thực phẩm bổ sung sức khỏe
2. Đồ dùng sinh hoạt
3. Khác
Trụ sở tại Nhật □Osaka,Yao-city,Minamihonmachi7-5-27 2 Kai

Tổ chức thành viên Phòng Thương Mại OSAKA