Thông dịch - Phiên dịch Tiếng Việt 

Placeholder image

Dịch vụ phiên dịch & dịch thuật tiếng Nhật / Việt

Chúng tôi có các thông dịch viên thông thạo tiếng Nhật và tiếng Việt, sẽ cung cấp cho quý khách bản dịch nhanh nhất.

Chúng tôi hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như tài liệu kinh doanh của công ty, các vấn đề liên quan đến hôn nhân quốc tế, luật và cuộc trò chuyện hàng ngày!

Chúng tôi cung cấp các phiên dịch viên có kinh nghiệm về các cuộc đàm phán kinh doanh, các tour du lịch...

Phí phiên dịch Tiếng Việt ⇔ tiếng Nhật: Tại Nhật Bản

※ Giá sẽ thay đổi tùy theo nội dung phiên dịch, do đó sau khi báo giá sẽ thực hiện thông phiên dịch.

※ Phí vận chuyển và phí ăn ở được yêu cầu riêng.

※ Yêu cầu có thể bị từ chối tùy thuộc vào lịch trình phụ trách.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có yêu cầu khẩn cấp.

Phí dịch thuật Tiếng Việt ⇔ tiếng Nhật

Chúng tôi sẽ gửi thông tin ước tính phí dịch thuật cho quý khách.

Chúng tôi dịch các hướng dẫn, bài báo, tài liệu họp, kế hoạch kinh doanh, nội dung công ty, tài liệu quảng cáo, sách hướng dẫn, hợp đồng, nội dung trang chủ, power point, tài liệu, v.v. sang tiếng Việt ⇔ Nhật. Nếu quý khách có bất kỳ nội dung nào khác với nội dung trên mà quý khách muốn dịch thuật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi nhận các bản dịch. (Đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp)

Quy trình phiên dịch / dịch thuật

Yêu cầu của khách hàng xin gửi về ( biểu mẫu )

Chúng ta sẽ gửi thông tin giá dịch thuật

Khi khách hàng đồng ý phí dịch

Thanh toán trước (50% tổng)

Bắt đầu phiên dịch / dịch thuật

Gửi bảng dịch

Quý khách thanh toán phí còn lại(50%)

Công ty gửi biên lai cho quý khách