PRODUCTS   Thông tin sản phẩm

霊芝プラセンタ

Fucoidan NO MEGUMI

18,360 Yen
寿茸

KOTOBUKITAKE

25,920 Yen
霊芝プラセンタ

REISHI PLACENTA

6,480 Yen
紅黒酢丸

benikurozugan

10,584 Yen

RECOMMEND PRODUCTS  
Mục nổi bật

Hướng dẫn sử dụng

Về mua hàng

Đơn đặt hàng được tiếp nhận từ 3 cổng thông tin là trang chủ, điện thoại và Fax

Về thanh toán

Phương thức thanh toán gồm 2 hình thức là bằng tiền mặt khi giao hàng và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Thông tin liên hệ

E-mail:info@doshin.co

TELL:072-943-3351

Hành động trên các giao dịch thương mại được chỉ định