Hướng dẫn sử dụng

Về mua hàng

Đơn đặt hàng được tiếp nhận từ 3 cổng thông tin là trang chủ, điện thoại và Fax

Về thanh toán

Phương thức thanh toán gồm 2 hình thức là bằng tiền mặt khi giao hàng và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Thông tin liên hệ

E-mail:info@doshin.co

TELL:072-943-3351

Hành động trên các giao dịch thương mại được chỉ định